REGULAMIN KONKURSU
” Nie taki BARF straszny jak go malują „

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Fundacja Surowe Kotki i Psy, z siedzibą przy Fabryczna 9/lokal -1, 05-270 Marki.

Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, ani organizowany przez Facebook.

§2 Cel konkursu
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania członków grupy, rozrywka i budowanie wspólnoty wśród członków grupy, oraz promocja zdrowego żywienia zwierząt domowych.

§3 Zasady uczestnictwa

Konkurs jest otwarty dla każdej osoby, która jest członkiem grupy. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać maksymalnie 60 sekundowy film, pokazujący, jak przygotowujesz BARF dla zwierząt, zawierający Twój Pro Tip/Life Hack na oszczędność czasu, energii, pieniędzy lub innych zasobów.

Film należy wstawić w komentarzu pod postem z ogłoszeniem konkursu na grupie.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

§4 Okres trwania konkursu
Konkurs trwa od 05.02.2024 do 19.02.2024.

§5 Nagrody

Zwycięzca: deska do krojenia oraz dostęp do zamkniętej społeczności na platformie Discord w najwyższym progu; dla 3 osób wyróżnionych: dostęp do zamkniętej społeczności na platformie Discord w najwyższym progu.

Zwycięzcę wyłoni cały zespół Fundacji.

Fundacja skontaktuje się ze zwycięzcą, w celu uzgodnienia adresu do wysyłki nagrody.

§6 Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO).

Przesłanie odpowiedzi w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu oraz odbiorem nagrody.

Wrzucając materiały na grupę, osoba publikująca zgadza się na wykorzystanie ich przez członków fundacji w celach edukacyjnych.

§7 Zastrzeżenia prawne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub anulowania konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

W przypadku ewentualnych sporów decyzja Organizatora jest ostateczna.

§8 Postanowienia końcowe
Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu.