Zasady współpracy oraz regulamin konsultacji dietetycznych

Regulamin obowiązuje od 1 września 2023 r.

 1. Postanowienia ogólne
  Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
  Pacjent dietetyczny – zwierzę zgłoszone na konsultację przez właściciela
  Opiekun pacjenta dietetycznego – właściciel zwierzęcia, osoba, która dokonuje zgłoszenia na konsultację
  Dietetyk – osoba świadcząca usługi dietetyczne, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie oferowanych konsultacji i usług dietetycznych, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy naukowej.
  Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta,  w tym przypadku wiadomość e-mail z zaleceniami po konsultacji dietetycznej.
 2. Badania obowiązkowe przed pierwszą wizytą
  Morfologia, biochemia, jonogram (wapń, fosfor, sód, potas, chlorki, magnez) oraz historia leczenia.
  Dobrze jest mieć aktualne USG, badanie moczu, kału oraz echo serca.

   

 3. Przebieg pierwszej konsultacji
  Podczas pierwszej konsultacji przeprowadzony zostanie wywiad dietetyczny dotyczący Twojego zwierzęcia i Waszego stylu życia, jak również interpretacja dostarczonej dokumentacji medycznej i dotychczasowego sposobu odżywiania na podstawie wypełnionego formularza przed wizytą (niezbędne jest dokładne wypełnienie formularza).

  Dietetyk dokonuje przeglądu przesłanych materiałów podczas konsultacji, nie zapoznaje się z nimi wcześniej. Nie analizuje wcześniej formularza ani nie interpretuje wyników badań jeszcze przed konsultacją. Jeśli to zrobi – jest to jedynie dobra wola dietetyka. Warto dokładnie wypełnić formularz, gdyż stanowi on podstawę do rozmowy, pozwala na przekazanie wszystkich ważnych informacji, a dietetyk zawsze będzie mógł wrócić do niego, jeśli dojdzie do procesu układania zaleceń dietetycznych.

  Przebieg pierwszej i kolejnych konsultacji może się różnić od zaproponowanego schematu w zależności od sytuacji. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli zgłaszasz się jedynie z listą pytań, dietetyk musi się zapoznać ze stanem zdrowia Twojego zwierzęcia oraz przeprowadzić z Tobą wywiad, do czego służy właśnie pierwsza konsultacja.

  Jeśli lista pytań jest ogólna (chodzi o rozmowę na tematy ogólne) i nie dotyczy konkretnej osoby (zgłaszającej się), możliwe jest pominięcie kwestionariusza dietetycznego oraz wyników badań. Należy wtedy na wstępie rozmowy z dietetykiem zgłosić chęć rozmowy na tematy ogólne, aby dietetyk wiedział, że ma wyjść poza formułę stosowaną w naszej praktyce.

  Pierwsza konsultacja może się odbyć osobiście w gabinecie, poprzez telefon (tylko z numerami polskimi), lub online (możliwości zależne od wybranego dietetyka).

  Konsultacje trwają do 60 minut, co oznacza że mogą się skończyć wcześniej w przypadku braku pytań po stronie opiekuna pacjenta dietetycznego.

  Wizyty stacjonarne: Odpowiedzialność za zachowanie i wyrządzone przez pupila szkody podczas wizyt ponosi opiekun. Jeśli zwierze jest agresywne musi mieć założony kaganiec.  

   

 4. Przebieg kolejnych konsultacji
  Konsultacje kolejne mogą spełniać rolę motywatora, kontroli postępów, modyfikacji diety może służyć jako konsultacja, na której udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące pytania.

  Konsultacja kolejna może się odbyć osobiście w gabinecie, poprzez telefon (tylko z numerami polskimi), lub online (możliwości zależne od wybranego dietetyka).

  Konsultacja kolejna odbywa się zazwyczaj po 6-8 tygodniach stosowania zaleceń dietetycznych lub w zależności od potrzeb właściciela zwierzęcia. Czasami wystarczające są kontrole co kilka miesięcy.

  Częstotliwość konsultacji jest uzależniona również od dyspozycyjności dietetyka i wolnych terminów, dlatego sugerujemy rezerwację i opłacanie terminów z wyprzedzeniem.

  Konsultacje trwają do 60 minut, co oznacza że mogą się skończyć wcześniej w przypadku braku pytań po stronie opiekuna pacjenta dietetycznego.

  Wizyty stacjonarne: Odpowiedzialność za zachowanie i wyrządzone przez pupila szkody podczas wizyt ponosi opiekun. Jeśli zwierze jest agresywne musi mieć założony kaganiec.  

 5. Dodatkowe badania 
  Sugestie dotyczące badań diagnostycznych dla Twojego zwierzęcia są udzielane podczas konsultacji (poza badaniami obowiązkowymi na pierwszą wizytę).

  Nie przesyłamy ich przed konsultacją, pomiędzy konsultacjami czy poza konsultacjami. Jako właściciel zwierzęcia możesz zdecydować się na wykonanie dowolnych badań na własną rękę i zabrać je na konsultację (wizytę) lub przesłać przed wizytą do rejestracji. Jednak indywidualne sugestie co do badań zostaną udzielone jedynie podczas wizyty lub zaraz po niej, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia Twojego zwierzęcia. W niektórych sytuacjach sugestie dotyczące badań przesyłane są do 10 dni roboczych od terminu konsultacji, np. gdy na konsultacji nie wystarczyło na to czasu lub były jakiekolwiek inne przeszkody. Każdorazowo w takiej sytuacji zostanie to umówione z dietetykiem, a fakt ten zostanie odnotowany w naszych zapisach.

   

 6. Zalecenia dietetyczne
  Na zalecenia dietetyczne składają się: zalecenia dietetyczne, suplementacyjne i dotyczące stylu życia – opis co trzeba zrobić, jak stosować dietę i na co zwrócić uwagę i oczywiście indywidualna dieta dla zwierzęcia. Zostają one  przesłane na podany przez opiekuna pacjenta dietetycznego adres mailowy – podczas wizyty stacjonarnej a w przypadku wizyty online do 14 dni roboczych po wizycie. U niektórych dietetyków ze względu na duże obłożenie czas może ulec wydłużeniu. Rejestracja informuje o tym fakcie. Sugerujemy wybór wizyty stacjonarnej.

   

 7. Modyfikacja zaleceń dietetycznych
  Modyfikacja zaleceń dietetycznych, uwzględnienie nowych alergenów,  jednostek chorobowych czy też kontynuacja diety jest to usługa dodatkowo płatna. Zmiana schematu suplementacji, opracowanie nowego planu suplementacji, dodatkowy plan suplementacji czy kontynuacja planu suplementacyjnego – jeśli wymaga to ponownego opracowania, jest to również usługa dodatkowo płatna.

   

 8. Maile z pytaniami
  Do dwóch tygodni po otrzymaniu zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych można przysłać jednego maila zawierającego wszystkie pytaniami, które nasunęły się podczas analizowania czy stosowania zaleceń dietetycznych otrzymanych po konsultacji.  Odpowiedź otrzymasz do 7 dni roboczych.

  Jeżeli pytania będą zbyt rozbudowane lub będą wymagały rozmowy lub dopytania,  jak również jeżeli pytania nie będą istotnie z punktu widzenia zdrowia czy bezpieczeństwa stosowania zaleceń odpowiedź na nie nastąpi na kolejnej umówionej i opłaconej konsultacji. Jeżeli opiekun pacjenta potrzebuje intensywniejszego kontaktu proponujemy wykupienie pakietu konsultacji kontrolnych i rezerwowanie terminów z częstotliwością co 2 lub 4 tygodnie.

  Nie udzielamy odpowiedzi na pytania, które pojawiają się pomiędzy zaplanowanymi konsultacjami. Jeżeli masz wątpliwości co do stanu zdrowia swojego zwierzęcia, skontaktuj się z lekarzem weterynarii prowadzącym zwierzę.

  Istnieje możliwość skorzystania z opcji konsultacji nagłej lub mailowej, oczywiście w ramach dostępności dietetyka i po uzgodnieniu z rejestracją. Jest to zawsze ustalane indywidualnie. Dietetycy nie podejmą decyzji co do włączenia czy odstawienia leków dla zwierząt, nie są odpowiednimi osobami do konsultowania zmian w leczeniu zwierzęcia i jego dolegliwości chorobowych, w których powinien interweniować lekarz weterynarii.

  Czas pracy dietetyków jest zaplanowany od poniedziałku do piątku w wyznaczonych przez każdego dietetyka godzinach i jest on przeznaczony na odbywanie konsultacji oraz na przygotowywanie zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych. Prosimy o wyrozumiałość i poszanowanie czasu pracy dietetyków oraz innych pacjentów.

  Zmiany wchodzą w życie od 1 września 2023. Prosimy rozważnie zaplanować harmonogram wizyt u wybranego dietetyka – zgodny ze swoimi potrzebami.

   

 9. Rezerwacje terminów
  Rezerwacja terminów jest możliwa tylko po wcześniejszym opłaceniu konsultacji.  Brak opłacenia terminu na minimum 7 dni przed wizytą = brak rezerwacji. Podczas procesu rejestracji podajemy orientacyjną datę możliwej konsultacji. Proszę mieć na uwadze, że terminy do niektórych dietetyków dla zwierząt mogą być odległe. W przypadku opóźnienia w płatności, gdy termin proponowany wcześniej jest niedostępny to po dokonaniu płatności, zaproponowana zostanie najbliższa dostępna data.

   

 10. Odwołanie lub przesunięcie terminu wizyty
  Możliwe jest odwołanie lub przesunięcie terminu, ale wymaga to co najmniej 3 dniowego wyprzedzenia (72 h – 3 dni robocze). Taką prośbę należy zgłosić mailowo, korzystając z danych kontaktowych Fundacji Surowe Kotki i Psy.

  Niedotrzymanie wymaganego 3-dniowego wyprzedzenia może skutkować potraktowaniem wizyty jako odbytej. Należy pamiętać, że terminarz dietetyków jest mocno zapełniony, a wizyty są opłacane z góry. Przesunięcie wizyty może być utrudnione lub nawet niemożliwe. W niektórych przypadkach może to wymagać wpisania na listę oczekujących na wolny termin, co oznacza, że wizyta zostanie zawieszona. Dlatego prosimy o odpowiedzialne podejście do zarezerwowanego terminu wizyty.

   

 11. Nieobecności i spóźnienia 
  Nieobecność na konsultacji. Jeśli opiekun wraz pacjentem dietetycznym nie pojawi się na potwierdzonej konsultacji, uznaje się ją za odbytą i termin przepada.

  Spóźnienie na konsultację. Prosimy o punktualność podczas umówionej konsultacji. Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie przedłużyć czasu konsultacji z powodu kolejnych oczekujących pacjentów. W przypadku spóźnienia, czas konsultacji zostanie skrócony o czas spóźnienia.

  Jeżeli konsultacja odbywa się online – dietetyk skontaktuje się z opiekunem pacjenta dietetycznego o wyznaczonej godzinie. Pamiętaj o wysłaniu w formularzu aktualnego numeru telefonu.  Dążymy do utrzymania ram czasowych konsultacji, jednak w bardzo rzadkich przypadkach może dojść do opóźnień. W takiej sytuacji prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na konsultację.

   

 12. Koszty diety i suplementacji
  Właściciel zwierzęcia powinien się liczyć z faktem, że zgłaszając się do dietetyka otrzyma zalecenia co do suplementacji. Jej zakres zależy od jednostek chorobowych i złożoności problemów zdrowotnych. Miesięczny koszt suplementacji może się wahać w przedziale 100-1000 zł, a jej początkowy zakup w przedziale 250-1000 zł. Właściciel pacjenta dietetycznego może ustalić z dietetykiem, że suplementacja powinna być zminimalizowana (np. ze względu na ograniczony budżet) lub ustalona zgodnie z sugestią i wiedzą dietetyka. Koszt suplementacji pokrywa właściciel pacjenta dietetycznego we własnym zakresie tak jak i koszty diety.

   

 13. Stosowanie zaleceń
  Uczestnictwo we wszystkich polecanych zajęciach dodatkowych oraz stosowanie proponowanej diety, zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych, jak również zaleceń dotyczących stylu życia (ograniczanie stresu, więcej aktywności fizycznej, rozważenie fizjoterapii etc.) jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność opiekuna pacjenta dietetycznego. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka prowadzącego należy zasięgnąć opinii lekarza weterynarii prowadzącego zwierze. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego czy suplementacyjnego, zasięgnąć porady lekarza.

  Dieta i suplementacja mają na celu wsparcie procesu leczniczego, nie mogą zastąpić pacjentowi dietetycznemu konsultacji u lekarza specjalisty czy leków. Prosimy o nie odstawianie dobrowolnie i bez porozumienia z lekarzem leków. Ewentualne odstawienie leków czy korekta dawek powinna się odbywać zawsze po konsultacji z lekarzem weterynarii prowadzącym zwierze.

 14. Prawa autorskie
  Wszystkie materiały przygotowane dla klienta korzystającego z usług dietetycznych są chronione prawami autorskimi i mogą być wykorzystywane jedynie do użytku osobistego. Jakiekolwiek kopiowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody dietetyka jest zabronione. Klient zobowiązuje się do nierozpowszechniania otrzymanych materiałów, szanując tym samym czas i pracę włożoną przez dietetyka w ich przygotowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb zwierzęcia. Zalecenia są opracowywane na podstawie dokładnego wywiadu i badań, a ich udostępnianie innym osobom może spowodować im szkodę. Wszystkie prawa autorskie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, należą do dietetyka wykonującego usługę, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna część materiałów nie może być rozpowszechniana ani kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny czy inny) bez pisemnej zgody autora.

 15. Odmowa świadczenia usług 
  Dietetycy mają prawo do odmowy świadczenia usług w sytuacjach, gdy klient jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Mogą również odmówić, jeśli klient wykazuje zachowanie obraźliwe, wulgarne lub stanowiące zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Ponadto, dietetycy mogą zakończyć współpracę z klientem w dowolnym momencie, jeśli ten nie przestrzega zasad regulaminu.

 16. Zwroty
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, w tym zaleceń przekazanych w formie wiadomości e-amil, które nie są zapisane na nośniku materialnym. 
 17. Reklamacje
  Każdy klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli świadczone usługi dietetyczne nie odpowiadają standardom opisanym w regulaminie. Reklamacje należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@surowekotki.pl, nie później niż 7 dni roboczych od momentu, który jest podstawą reklamacji. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się niezbędne informacje takie jak dane osoby składającej reklamację, szczegółowy opis reklamowanego zdarzenia oraz podane powody dla zgłoszenia. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez okres do 14 dni od daty otrzymania, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany osobie zgłaszającej drogą elektroniczną. Ważne jest, że nie przewiduje się możliwości zwrotu środków finansowych za usługi, które zostały już zrealizowane.

 18. Odpowiedzialność
  Klient korzystający z usług dietetycznych jest poinformowany, że świadczone usługi, zarówno stacjonarnie jak i on-line, nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych efektów. Ich osiągnięcie może być niemożliwe ze względu na stan zdrowia zwierzęcia bądź inne problemy. Brak osiagnięcia oczekiwanych przez klienta efektów nie jest podstawą do zwrotu środków. Dietetyk nie jest odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego stosowania rekomendacji dietetycznych oraz planu suplementacji. Klient jest zobowiązany do przyjęcia do wiadomości, że niewłaściwe stosowanie lub selektywne przestrzeganie zaleceń może przynieść negatywne efekty dla stanu zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia zwierzaka. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia.

  1.