Odliczanie darowizny od podatków

Jeżeli jesteś podatnikiem rozliczającym się z podatku dochodowego w Polsce i wpłaciłeś w ubiegłym roku darowiznę na rzecz Fundacji Surowe Kotki i Psy, możesz skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu darowizny i zapłacić mniejszy podatek.

Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega cała kwota przekazana na rzecz fundacji. Może jednak ona wynosić maksymalnie 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Darowizny pieniężne można odliczać pod warunkiem, że są one udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Warto pamiętać, że darowiznę rozliczamy w zeznaniu podatkowym obejmującym rok, w którym darowizna została przekazana – rozliczenia dokonujemy w roku kolejnym. Przykładowo: jeśli przekazaliśmy darowiznę w 2022 roku to rozliczaliśmy ją w zeznaniu składanym w 2023 roku (było to zeznanie za rok 2022).

Jak wypełnić PIT, by skorzystać z ulgi podatkowej?

Odliczeń dokonuje się, jeśli rozliczasz podatek za pomocą:

  • PIT-37

  • PIT-36

  • PIT-28

Do swojego zeznania podatkowego dołącz załącznik PIT/O, który wypełnij w kilku prostych krokach:

1. W części B w pozycji 11 i/lub 12 wpisz łączną kwotę odliczanych darowizn podaną w potwierdzeniu darowizn (Zgodnie z art. 26 ust. 1. pkt 9. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podlegają darowizny przekazywane na organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia), niemające statusu OPP, pod warunkiem, że darowizna jest przekazana na cele pożytku publicznego (a organizacja statutowo te cele realizuje). 

2. Ponieważ darowizna w całości przekazywana jest na rzecz Fundacji Surowe Kotki i Psy, w sekcji D.1 należy podać dane:

Nazwa pełna: Fundacja Surowe Kotki i Psy
Kraj: Polska

3. W polu D.1.4. podajemy kwotę przekazaną na rzecz Fundacji Surowe Kotki i Psy.

Udokumentowanie darowizny

W celu udokumentowania przekazania darowizny wystarczy dowód przelewu wystawiony przez bank (tj. wyciąg bankowy lub potwierdzenie operacji z banku) zawierający numer rachunku oraz dane jego właściciela (podatnika).