Fundacja Surowe Kotki i Psy

Założona w 2016 roku Fundacja Surowe Kotki i Psy jako główny cel statutowy wybrała inspirowanie i promowanie zdrowego żywienia zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów.







Ponadto skupiamy się na pomocy fundacjom, stowarzyszeniom i osobom działającym na rzecz zwierząt poprzez edukację na temat żywienia. Bierzemy czynny udział w organizacji targów, spotkań, seminariów, konferencji i szkoleń mających promować prawidłowe żywienie zarówno psów jak i kotów.








Nasza działalność jest ukierunkowana na propagowanie karmienia zwierząt dietą odpowiadającą potrzebom gatunkowym, w tym dietą BARF oraz na zapewnienie im odpowiedniego dobrostanu dla zachowania ich zdrowia fizycznego i prawidłowej kondycji psychicznej.











Współpracujemy również z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą zwierzętom oraz uczestniczymy w procesach certyfikacyjnych artykułów dla zwierząt.

Nasz zespół

W naszej Fundacji znajdziesz najlepszej klasy specjalistów, ale też osoby, które uwielbiają zwierzęta - wspólnie robimy wszystko, aby naszym czworonożnym przyjaciołom żyło się jak najlepiej, propagując wiedzę odnośnie ich zdrowego żywienia oraz prawidłowych warunków bytowania.

error: