dietetyk zwierzęcy online

Zoofarmakognozja Stosowana - zasady oraz regulamin

Regulamin obowiązuje od 1 września 2023 r. 

 

 1. Postanowienia ogólne

  Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
  Pacjent – zwierzę zgłoszone na konsultację przez właściciela
  Opiekun pacjenta – właściciel zwierzęcia, osoba, która dokonuje zgłoszenia na konsultację
  Specjalista zoofarmakognozji  – osoba świadcząca usługi z dziedziny zoofarmakognozji, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie oferowanych konsultacji i usług, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy naukowej.
  Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta,  w tym przypadku wiadomość e-mail z zaleceniami po konsultacji z zoofarmakognozji.

 2. Badania obowiązkowe przed pierwszą wizytą

  Morfologia, biochemia, jonogram (wapń, fosfor, sód, potas, chlorki, magnez) oraz historia leczenia.
  Dobrze jest mieć aktualne USG, badanie moczu, kału oraz echo serca.
  Należy poinformować o wszystkich lekach przyjmowanych przez zwierzę, oraz o stanie zdrowia opiekuna. Przykładowo, osoba w ciąży nie może uczestniczyć w sesji zoofarmakognozji.

 3. Przebieg pierwszej konsultacji

  Sesje zoofarmakognozji odbywają się jedynie stacjonarnie, w siedzibie Fundacji w Markach pod Warszawą.
  Podczas pierwszej konsultacji przeprowadzony zostanie wywiad dotyczący Twojego zwierzęcia i Waszego stylu życia, jak również interpretacja dostarczonej dokumentacji medycznej na podstawie wypełnionego formularza przed wizytą (niezbędne jest dokładne wypełnienie formularza).

  Specjalista dokonuje przeglądu przesłanych materiałów podczas konsultacji, nie zapoznaje się z nimi wcześniej. Nie analizuje wcześniej formularza ani nie interpretuje wyników badań jeszcze przed konsultacją. Jeśli to zrobi – jest to jedynie dobra wola specjalisty. Warto dokładnie wypełnić formularz, gdyż stanowi on podstawę do rozmowy, pozwala na przekazanie wszystkich ważnych informacji, a specjalista zawsze będzie mógł wrócić do niego podczas konsultacji.

  Przebieg pierwszej i kolejnych konsultacji może się różnić od zaproponowanego schematu w zależności od sytuacji. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli zgłaszasz się jedynie z listą pytań, specjalista musi się zapoznać ze stanem zdrowia Twojego zwierzęcia oraz przeprowadzić z Tobą wywiad, do czego służy właśnie pierwsza konsultacja.

  Jeśli lista pytań jest ogólna (chodzi o rozmowę na tematy ogólne) i nie dotyczy konkretnej osoby (zgłaszającej się), możliwe jest pominięcie kwestionariusza oraz wyników badań. Należy wtedy na wstępie rozmowy ze specjalistą zgłosić chęć rozmowy na tematy ogólne, aby specjalista wiedział, że ma wyjść poza formułę stosowaną w naszej praktyce.

  Konsultacje trwają minimum 60 minut, w zależności od indywidualnych potrzeb zwierzęcia. Ceny ustalane są indywidualnie.

 4. Przebieg kolejnych konsultacji

  Konsultacja kolejna odbywa się w zależności od potrzeb zwierzęcia i jego opiekuna.
  Konsultacje kolejne mogą spełniać rolę motywatora, kontroli postępów, może służyć jako konsultacja, na której udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące pytania.
  Częstotliwość konsultacji jest uzależniona również od dyspozycyjności specjalisty i wolnych terminów, dlatego sugerujemy rezerwację i opłacanie terminów z wyprzedzeniem.
  Konsultacje trwają minimum 60 minut, w zależności od indywidualnych potrzeb zwierzęcia. Ceny ustalane są indywidualnie.

 5. Dodatkowe badania

  Sugestie dotyczące badań diagnostycznych dla Twojego zwierzęcia są udzielane podczas konsultacji (poza badaniami obowiązkowymi na pierwszą wizytę).

  Nie przesyłamy ich przed konsultacją, pomiędzy konsultacjami czy poza konsultacjami. Jako opiekun zwierzęcia możesz zdecydować się na wykonanie dowolnych badań na własną rękę i zabrać je na konsultację (wizytę) lub przesłać przed wizytą do rejestracji. Jednak indywidualne sugestie co do badań zostaną udzielone jedynie podczas wizyty lub zaraz po niej, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia Twojego zwierzęcia. W niektórych sytuacjach sugestie dotyczące badań przesyłane są do 10 dni roboczych od terminu konsultacji, np. gdy na konsultacji nie wystarczyło na to czasu lub były jakiekolwiek inne przeszkody. Każdorazowo w takiej sytuacji zostanie to umówione ze specjalistą, a fakt ten zostanie odnotowany w naszych zapisach.

 6. Rezerwacje terminów

  Rezerwacja terminów jest możliwa tylko po wcześniejszym opłaceniu konsultacji.  Brak opłacenia terminu na minimum 7 dni przed wizytą = brak rezerwacji. Podczas procesu rejestracji podajemy orientacyjną datę możliwej konsultacji. W przypadku opóźnienia w płatności, gdy termin proponowany wcześniej jest niedostępny to po dokonaniu płatności, zaproponowana zostanie najbliższa dostępna data.

 7. Odwołanie lub przesunięcie terminu wizyty
  Możliwe jest odwołanie lub przesunięcie terminu, ale wymaga to co najmniej 3 dniowego wyprzedzenia (72 h – 3 dni robocze). Taką prośbę należy zgłosić mailowo, korzystając z danych kontaktowych Fundacji Surowe Kotki i Psy.

  Niedotrzymanie wymaganego 3-dniowego wyprzedzenia może skutkować potraktowaniem wizyty jako odbytej. Należy pamiętać, że terminarz specjalistów jest mocno zapełniony, a wizyty są opłacane z góry. Przesunięcie wizyty może być utrudnione lub nawet niemożliwe. W niektórych przypadkach może to wymagać wpisania na listę oczekujących na wolny termin, co oznacza, że wizyta zostanie zawieszona. Dlatego prosimy o odpowiedzialne podejście do zarezerwowanego terminu wizyty.

 8. Nieobecności i spóźnienia

  Nieobecność na konsultacji. Jeśli opiekun wraz pacjentem nie pojawi się na potwierdzonej konsultacji, uznaje się ją za odbytą i termin przepada.
  Spóźnienie na konsultację. Prosimy o punktualność podczas umówionej konsultacji. Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie przedłużyć czasu konsultacji z powodu kolejnych oczekujących pacjentów. W przypadku spóźnienia, czas konsultacji zostanie skrócony o czas spóźnienia.

 9. Stosowanie zaleceń

  Uczestnictwo we wszystkich polecanych zajęciach dodatkowych oraz stosowanie zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych, jak również zaleceń dotyczących stylu życia (ograniczanie stresu, więcej aktywności fizycznej, rozważenie fizjoterapii etc.) jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność opiekuna pacjenta. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń specjalisty zoofarmakognozji należy zasięgnąć opinii lekarza weterynarii prowadzącego zwierzę. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego czy suplementacyjnego, zasięgnąć porady lekarza.

  Zoofamakognozja ma na celu wsparcie procesu leczniczego, nie mogą zastąpić pacjentowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków. Prosimy o nie odstawianie dobrowolnie i bez porozumienia z lekarzem leków. Ewentualne odstawienie leków czy korekta dawek powinna się odbywać zawsze po konsultacji z lekarzem weterynarii prowadzącym zwierzę.

 10. Prawa autorskie

  Wszystkie materiały przygotowane dla klienta korzystającego z usług zoofarmakognozji są chronione prawami autorskimi i mogą być wykorzystywane jedynie do użytku osobistego. Jakiekolwiek kopiowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody specjalisty jest zabronione. Klient zobowiązuje się do nierozpowszechniania otrzymanych materiałów, szanując tym samym czas i pracę włożoną przez specjalistę w ich przygotowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb zwierzęcia. Zalecenia są opracowywane na podstawie dokładnego wywiadu i badań, a ich udostępnianie innym osobom może spowodować im szkodę. Wszystkie prawa autorskie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, należą do specjalisty wykonującego usługę, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna część materiałów nie może być rozpowszechniana ani kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny czy inny) bez pisemnej zgody autora

 11. Odmowa świadczenia usług

  Specjaliści mają prawo do odmowy świadczenia usług w sytuacjach, gdy klient jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Mogą również odmówić, jeśli klient wykazuje zachowanie obraźliwe, wulgarne lub stanowiące zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Ponadto, specjaliści mogą zakończyć współpracę z klientem w dowolnym momencie, jeśli ten nie przestrzega zasad regulaminu.

 12. Reklamacje

  Każdy klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli świadczone usługi nie odpowiadają standardom opisanym w regulaminie. Reklamacje należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@surowekotki.pl, nie później niż 7 dni roboczych od momentu, który jest podstawą reklamacji. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się niezbędne informacje takie jak dane osoby składającej reklamację, szczegółowy opis reklamowanego zdarzenia oraz podane powody dla zgłoszenia. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez okres do 14 dni od daty otrzymania, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany osobie zgłaszającej drogą elektroniczną. Ważne jest, że nie przewiduje się możliwości zwrotu środków finansowych za usługi, które zostały już zrealizowane.

 13. Odpowiedzialność

  Klient korzystający z usług z dziedziny zoofarmakognozji jest poinformowany, że świadczone usługi nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych efektów. Ich osiągnięcie może być niemożliwe ze względu na stan zdrowia zwierzęcia bądź inne problemy. Brak osiągnięcia oczekiwanych przez klienta efektów nie jest podstawą do zwrotu środków. Specjalista nie jest odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego stosowania rekomendacji. Klient jest zobowiązany do przyjęcia do wiadomości, że niewłaściwe stosowanie lub selektywne przestrzeganie zaleceń może przynieść negatywne efekty dla stanu zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia zwierzaka. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia.